Tuesday 9 Jan - 1 Min SkiErg, 1 Min Squat, 1 Min Row, 1 Min PushUp, 1 Min AirBike, 1 Min V-Sit

Skills WOD - 10 Min AMRAP - 3 L-Sit PullUp, 6 Strict HandStand PushUp, 9 Pistol Squat
Strength - Back Squat